FANDOM


I OGame-sammanhang betyder allians två olika saker, dels en allians mellan olika spelare - men också en allians mellan två allianser.

Spelarallians Redigera

En allians kallas rätt och slätt för en "allians". Det är en samling spelare som samlas och jobbar tillsammans för att få mer poäng/ha roligare. Man hjälps åt genom till exempel krig eller handel. Många allianser har egna forum där dom delar med sig av spionrapporter eller byter resurser.

Mellan två allianser Redigera

En allians mellan två allianser betyder att dom samarbetar genom t.ex. handelsöverkommelser, hjälp i krig eller dylikt.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki