FANDOM


Krig uppstår oftast genom att två olika allianser är oense om någonting. Oftast så begär den allians som startade kriget ett slags krav, t.ex. en viss summa med metall, kristall eller deuterium, sedan kan även motståndaralliansen begära ett motkrav.

Krig måste deklareras i det officiella Ogame-forumet, kriget startar först efter 24 timmar efter deklaration. Vid krig gäller inte regeln om max 6 attacker per planet per dygn.

Krig avslutas oftast när kravet, eller motkravet är uppfyllt, men kan även sluta när alliansledarna inte vill kriga mera.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki